Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)

Windykacja należności

Świadczymy usługi windykacji polubownej, sądowej oraz egzekucyjnej. Pierwszym etapem działań windykacyjnych jest zawsze wywiad, który ma na celu uzyskanie informacji na temat sytuacji dłużnika i jego faktycznej zdolności spłaty zobowiązania. Zebrane dane stanowią punkt wyjścia dla pozostałych działań, które podejmujemy. Bardzo ważnym elementem są osobiste kontakty z dłużnikiem i bezpośrednie negocjacje, z wykorzystaniem różnorakich technik perswazyjnych. W przypadku gdy nie uda się wyegzekwować należności na drodze windykacji polubownej zapewniamy kompleksową pomoc prawną i zastępstwo procesowe przed sądem. Monitorujemy też postępowania komornicze, tak by wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Wiemy jak cenny jest Państwa czas – wszystkie działania wykonujemy samodzielnie a Państwa udział ograniczamy do niezbędnego minimum.